TÂY SƠN VÕ ĐẠO

TÂY SƠN VÕ ĐẠO

Võ Đường Tây Sơn Võ Đạo do Võ Sư Phan ton Châu phụ trách giảng dạy tại Paris, Qúy bạn muốn theo học , xin liên lạc Võ Đường Tây Sơn Võ Đạo qua điện thoại : 01.46.63.67.07, hoặc Email :cphantoan@yahoo.fr, điện thoại: 01.46.63.67, Websittewww.taysonvodao.fr
Aller en haut